Servei Social Media

El client sempre té raó… però també té el poder.

El consumidor actual no dubta a acudir als mitjans digitals, i especialment a les xarxes socials, per fer saber que odia o estima una marca. I no obstant això representa una oportunitat per comprendre l’abast i beneficis d’una empresa, també suposa un repte, doncs el que abans era una relació privada, ara es torna de domini públic.

LaAnet obre les portes a les marques permetent aproximar-se a conèixer el benefici i rendibilitat que els suposarà treballar amb nosaltres en els serveis social mitjana que li detallem a continuació.

Pla Social Media

És la guia completa de planificació de les accions a realitzar en les xarxes socials per ser eficaços, captar, convertir i fidelitzar seguidors.
Aprofitem tots els canals per aconseguir una visibilitat positiva, atraure trànsit i potenciar la marca. Participem a la conversa sobre la marca d’una manera constructiu i creatiu.
Triem les millors xarxes socials per a l’empresa, definint objectius i oferint una gestió professional i personalitzada.
Vam crear un pla literari mensual que li vam mostrar amb anterioritat a la seva emissió, que contrastem i ajustem.

Facebook

Creem, mantenim la seva fan page i establim una comunicació propera amb els seus fans.
Reforcem la imatge de marca i establim una comunicació directa i eficient amb els clients actuals i busquem els del futur.
Optimitzem la informació sobre el negoci perquè els clients potencials puguin trobar-lo.
Instal·lem diferents tipus d’aplicacions en la seva fan page per enllaçar amb altres xarxes socials, amb els serveis i/o productes oferts per l’empresa, bloc, etc.
Combinem les publicacions amb diferents tipus de continguts, promocions, productes i/o serveis amb informació d’interès per al públic objectiu.
Estudiem els dies i les seves hores de major audiència per publicar-hi.
Personalitzem les publicacions.
Coordinem les publicacions amb les estratègies SEO i SEM.
Inter actuem amb fans , gestionant sol·licituds, comentaris i missatges.
Aportem informes mensuals amb l’anàlisi d’accions i resultats.

Twitter

Con twitter divulgamos la marca, generamos más ventas y fidelizamos a los clientes.
Creamos conversiones de la marca y participaremos para aumentar el engagement de los usuarios.

¿Cómo los hacemos?
Creamos y actualizamos el perfil de twitter, con la imagen de marca siguiendo sus directrices, tanto a nivel gráfico como de contenidos.
Gestionamos el perfil y publicamos diferentes contenidos como promociones, productos, servicios y información de interés.
Inter actuamos con los seguidores.
Ajustamos diariamente las estrategia de contenidos.
Coordinamos las publicaciones con las estrategias SEO y SEM.
Aportamos informes mensuales con el análisis de acciones y resultados.