Pla de màrqueting

Construir una imatge de marca innovadora. Donar-la a conèixer al públic objectiu, millorar i potenciar la reputació, són les metes.

Blogging

Generem continguts exclusius i de qualitat al seu bloc que l’ajudaran a posicionar la seva web

Continguts web

Ajudem a comptar de manera clara i professional el seu negoci per generar confiança.

Pla de màrqueting

Les nostres propostes tenen en consideració la situació actual de la marca.

Si disposa de web, bloc, xarxes socials etc., des-de quan hi són, i si aquestes han desenvolupat conjuntament una estratègia de comunicació i posicionament a internet. Que reputació té la marca i els seus productes entre els consumidors en general. Estudiem la competència a la nostra marca i les seves estratègies.

Partint d’aquesta base proposem establir les estratègies i les accions de màrqueting digital adequades als objectius de comunicació que volem aconseguir.

Per aconseguir aquests objectius vam crear el pla de màrqueting digital.

El pla és una estratègia d’anàlisi, disseny i planificació de les accions de comunicació eficaces a la xarxa.

Es tracta de proporcionar a la Marca el full de ruta a seguir per potenciar el seu negoci i establir una estratègia d’acció de 360 ​​graus a la xarxa.

 

14 són els apartats del pla de Màrqueting Digital

1.- Anàlisi de l’entorn
Anàlisi de la presència a la xarxa de la marca, la competència i el seu públic objectiu

2.- Definició de la marca: essències i proposta de valor
Descripció dels valors i essències de la marca. La marca té uns valors consistents, coherents i delimitats que seran presents el el desenvolupament de les estratègies i accions de comunicació.
La proposta de valor és la pedra angular de l’estratègia de màrqueting. Amb ella guiarem als nostres consumidors i clients cap a la marca i els orientarem per reduir els dubtes a l’hora de prendre decisió de compra.

3.- Definició del públic objectiu
Detall dels atributs del públic objectiu, tindrem en compte com s’acosta la marca al consumidor.

4.- Descripció de la marca i els seus productes
Detall de les línia de la marca, els seus productes i els seus articles

5.- Diagnosi. DAFO de la marca en l’entorn 2.0.
Descripció de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que envolten la marca i que hauran de ser gestionades a través de l’estratègia de comunicació i màrqueting.

6.- Objectius i Estratègies de comunicació i màrqueting
Els objectius estaran alineats amb els objectius generals de l’empresa. I les estratègies es definiran a partir del resultat de l’anàlisi DAFO i del nostre públic objectiu.

7.- Definició d’eines
Descripció de les eines de comunicació i màrqueting necessàries per desenvolupar les nostres estratègies.

8.- Accions de màrqueting i cronograma
Detall de les accions a realitzar: objectiu de comunicació, públic d’acció, contingut, localització i timing.

9.- Social media acció
Selecció de les xarxes socials en què la marca estarà present. Les xarxes completaran la web en la funció de donar a conèixer la marca, els seus productes, i sobretot a connectar amb el nostre públic.
Per a cadascuna de les xarxes seleccionades es definirà l’objectiu, el contingut, la periodicitat, amb unes estimacions quantitatives i les seves mètriques d’avaluació.

10.- Indicadors de seguiment i avaluació
Descripció de mètriques i indicadors que ens permetin avaluar el resultat de les accions de comunicació que ens permetin detectar les que hem de potenciar i les que s’han de revisar.

11.- Guia d’estils de comunicació
Definició de la “línia editorial” de la marca. aquesta ha d’estar en harmonia amb la imatge que volem projectar, i al mateix temps, amb el públic amb el qual volem connectar.

12.- Protocol de contingències en cas de crisi de reputació en línia
Descripció detallada de les accions i persones responsables de la gestió d’una situació de crisi de la nostra marca a la xarxa.

13.- Aspectes legals
Definició del tipus de llicència que tindran els continguts audiovisuals i gràfics generats per la marca i que es comparteixen a la xarxa.

14.- Recursos per a la implantació del Pla
Relació de les accions especifiques recollides en el pla que es hauran de pressupostar per a la seva posterior contractació i desenvolupament.

Blogging

Internet és compartir. Creem contingut per fidelitzar i millorar la percepció i confiança de la marca.

Els nostres articles ajuden al posicionament natural del seu lloc i faciliten la interacció entre empresa i client.

Un altre dels objectius és captar nous contactes.

Continguts web

En LaAnet fem continguts per a la seva web.

Definim una estratègia de continguts en base a la seva activitat, la dels seus competidors, i els elements diferencials entre tots dos.

Redactem els continguts per a diferents seccions.

Compartim aquests continguts amb vostè i el seu equip abans de publicar-los per revisar-los i optimitzar-los.