Marqueting digital

Pla de màrqueting

Construïm una imatge de marca innovadora, la donem a conèixer al públic objectiu i millorem la seva reputació

Blogging

Generem continguts exclusius i de qualitat al seu bloc que l’ajudaran a posicionar la seva web

Continguts web

Ajudem a comptar de manera clara i professional el seu negoci per generar confiança.

Pla de màrqueting

El pla de Màrqueting Digital es compon de 14 apartats

 
1.- Anàlisi de l’entorn
Anàlisi de la presència a la xarxa de la marca, la competència i el seu públic objectiu

2.- Definició de la marca: essències i proposta de valor
Descripció dels valors i essències de la marca. La marca té uns valors consistents, coherents i delimitats que seran presents el el desenvolupament de les estratègies i accions de comunicació.
La proposta de valor és la pedra angular de l’estratègia de màrqueting. Amb ella guiarem als nostres consumidors i clients cap a la marca i els orientarem per reduir els dubtes a l’hora de prendre decisió de compra.

3.- Definició del públic objectiu
Detall dels atributs del públic objectiu, tindrem en compte com s’acosta la marca al consumidor.

4.- Descripció de la marca i els seus productes
Detall de les línia de la marca, els seus productes i els seus articles

5.- Diagnosi. DAFO de la marca en l’entorn 2.0.
Descripció de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que envolten la marca i que hauran de ser gestionades a través de l’estratègia de comunicació i màrqueting.

6.- Objectius i Estratègies de comunicació i màrqueting
Els objectius estaran alineats amb els objectius generals de l’empresa. I les estratègies es definiran a partir del resultat de l’anàlisi DAFO i del nostre públic objectiu.

7.- Definició d’eines
Descripció de les eines de comunicació i màrqueting necessàries per desenvolupar les nostres estratègies.

8.- Accions de màrqueting i cronograma
Detall de les accions a realitzar: objectiu de comunicació, públic d’acció, contingut, localització i timing.

9.- Social media acció
Selecció de les xarxes socials en què la marca estarà present. Les xarxes completaran la web en la funció de donar a conèixer la marca, els seus productes, i sobretot a connectar amb el nostre públic.
Per a cadascuna de les xarxes seleccionades es definirà l’objectiu, el contingut, la periodicitat, amb unes estimacions quantitatives i les seves mètriques d’avaluació.

10.- Indicadors de seguiment i avaluació
Descripció de mètriques i indicadors que ens permetin avaluar el resultat de les accions de comunicació que ens permetin detectar les que hem de potenciar i les que s’han de revisar.

11.- Guia d’estils de comunicació
Definició de la “línia editorial” de la marca. aquesta ha d’estar en harmonia amb la imatge que volem projectar, i al mateix temps, amb el públic amb el qual volem connectar.

12.- Protocol de contingències en cas de crisi de reputació en línia
Descripció detallada de les accions i persones responsables de la gestió d’una situació de crisi de la nostra marca a la xarxa.

13.- Aspectes legals
Definició del tipus de llicència que tindran els continguts audiovisuals i gràfics generats per la marca i que es comparteixen a la xarxa.

14.- Recursos per a la implantació del Pla
Relació de les accions especifiques recollides en el pla que es hauran de pressupostar per a la seva posterior contractació i desenvolupament.

Les nostres propostes tenen en consideració la situació actual de la marca.

Estudiem si disposa de web, blog, xarxes socials (etc), des de quan hi són, i si aquestes han desenvolupat conjuntament una estratègia de comunicació i posicionament a Internet. Què reputació té la marca i els seus productes entre els consumidors en general. Estudiem la competència a la nostra marca i les seves estratègies.

Partint d’aquesta base proposem establir les estratègies i les accions de màrqueting digital adequades als objectius de comunicació que volem aconseguir mitjançant la creació d’un pla de màrqueting digital.

El pla és una estratègia de anàlisi, disseny i planificació de les accions de comunicació eficaces a la xarxa i consisteix a proporcionar un full de ruta a seguir per part de la marca per potenciar el seu negoci i establir una estratègia d’acció de 360 graus a la xarxa.

Blogging

Internet és compartir. Creem contingut per fidelitzar i millorar la percepció i confiança de la marca amb articles que ajuden a posicionament natural del seu lloc i faciliten la interacció entre empresa i client.

Un bloc no és només una eina ideal per crear contingut que atregui Google aconseguint posts amb un gran posicionament natural, sinó que a més permet:

  • Generar enllaços: En generar un contingut fàcil de compartir, els usuaris el compartiran, beneficiant d’aquesta manera al domini web en el seu conjunt, que serà considerat una font fiable i prestigiosa.
  • Crear relacions: És tan senzill com enllaçar a pàgines de tercers. Milions de persones estan generant contingut molt valuós sobre diferents temes i que poden complementar un post a la perfecció
  • Reforçar la marca: L’aspecte estètic del seu bloc, ben cuidat, ajuda a reforçar la identitat de la seva empresa

Continguts web

En LaAnet creem continguts pel seu web. Definim una estratègia de continguts en base a la seva activitat, la dels seus competidors i els elements diferencials entre tots dos.

La millor proposta de qualsevol lloc web per obtenir fidelitat a un usuari és que ofereixi uns continguts de qualitat. Potser pugui resultar obvi, però disposar d’un contingut diferenciador distingeix als llocs web.

Per a uns proveïdors de continguts donar aquest valor afegit als continguts és oferir quelcom valuós per als usuaris. Per tant, parlar de contingut diferenciador és plantejar-se la millora de la interacció de l’usuari amb el lloc web.

En LaAnet redactem els continguts per a diferents seccions i els compartim amb vostè i el seu equip abans de publicar-los per revisar-los i optimitzar-los.

NECESSITA ALGUNA COSA MÉS?

Truqui’ns o enviï un correu a info@laanet.com i planifiquem una campanya a la mida dels seus objectius